۱۴۰۱ پنج شنبه ۲۹ ارديبهشت

صورتجلسات شورای مرکزی سرپرستان کمیته تحقیقات دانشجویی - سال 1400

 

1400/3/5

      اولین جلسه شورای سرپرستان کمیته تحقیقات دانشجویی در سال 1400  روز چهارشنبه 5 خرداد ماه، با حضور جناب آقایان دکتر پرداختی معاون محترم تحقیقات و فناوری، دکتر کلانتر مدیر محترم پژوهشی، دکتر احمدزاده سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه، کارشناس کمیته و سرپرستان کمیته دانشکده ها به صورت آنلاین برگزار گردید. 

 در این جلسه گزارشی از عملکرد کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه توسط سرپرست کمیته ارائه شد.  در ادامه جناب آقای دکتر پرداختی ضمن تایید عملکرد رضایت بخش این کمیته و تشکر از فعالیت های انجام شده، به رویکردهای جدید جهت توسعه و ایجاد تنوع در فعالیت های کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه نظیر ارتباط گیری با فدراسیون های علمی دانشجویی، برنامه ریزی برای دانشجویان بین الملل جذب شده در دانشگاه و... اشاره نمودند. همچنین جناب آقای دکتر  کلانتر مباحثی را در خصوص حمایت مالی از طرح ها، نحوه آدرس دهی صحیح و اعتبار پژوهشی اعضای هیأت علمی مطرح نمودند.                                                   

 

 

 

 

 

 

1400/5/26

             

 دومین جلسه شورای سرپرستان کمیته ، روز سه شنبه  26 مرداد ماه 1400 با حضور جناب آقای دکتر کلانتر مدیر توسعه و ارزیابی تحقیقات معاونت تحقیقات و فناوری، جناب آقای دکتر احمدزاده سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه، کارشناس کمیته و سرپرستان کمیته دانشکده ها به صورت آنلاین برگزار گردید. 
در این جلسه دکتر احمدزاده گزارشی از روند ثبت نام و برگزاری سومین مدرسه تابستانه که ویژه دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی منطقه 8 آمایشی می باشد، ارائه نمودند و سپس در مورد برنامه های در دست پیگیری جهت برگزاری سومین دوره مسابقات سخنرانی علمی Idea Talk (lll) ویژه دانشگاه های علوم پزشکی منطقه آمایشی 8 صحبت نمودند.

                                                        

 

 

 

 

1400/11/17

             سومین جلسه شورای شورای سرپرستان کمیته تحقیقات دانشجویی، روز یکشنبه  17 بهمن ماه  1400        با حضور دکتر سعید احمدزاده سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی، کارشناس کمیته، سرپرستان کمیته های تحقیقات دانشکده ها و سرپرست کارگروه نانوفناوری برگزار شد.

دستور جلسه: هم اندیشی پیرامون فعالیت های کمیته و مطرح نمودن مسائل کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشکده ها.

در این جلسه همه سرپرستان پیشنهادهای خود را در مورد بهبود عملکرد کمیته در سال پیش رو ارائه نمودند. و برنامه های داخلی کمیته تحقیقات دانشکده متبوع را نیز مطرح نمودند.                  

 

 

 

 

 

1400/12/9

             


 جلسه شورای سرپرستان ، روز دوشنبه 9 اسفندماه ١۴٠٠ با حضور جناب آقای دکتر ملک پور افشار معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه، جناب آقای دکتر احمدزاده سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه، کارشناس کمیته و 6 نفر از سرپرستان محترم دفاتر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده ها در محل معاونت تحقیقات و فناوری برگزار گردید. در ابتدای جلسه آقای دکتر ملک پور افشار در مورد اهمیت و جایگاه کمیته تحقیقات دانشجویی در دانشگاه صحبت نمودند و به بیان مواردی که باید در اولویت کاری این کمیته قرار داده شود پرداختند. در ادامه سرپرستان محترم کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشکده های دارو سازی، مدیریت و اطلاع رسانی، دندانپزشکی، پیراپزشکی، پرستاری و مامایی و علوم پزشکی زرند پیشنهاداتی را در جهت بهبود عملکرد کمیته مطرح نمودند. در پایان جلسه آقای دکتر احمدزاده برنامه های پیش روی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه را معرفی نمودند.

                                                        

 

 

 

 

 

1400/12/18

             


پنجمین جلسه شورای سرپرستان کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشکده ها  در سال 1400 روز چهارشنبه 18 اسفند در محل معاونت تحقیقات و فناوری برگزار شد

این جلسه با حضور آقای دکتر کلانتر مدیر توسعه و ارزیابی تحقیقات معاونت تحقیقات و فناوری، آقای دکتر احمدزاده سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه، کارشناس کمیته و 7 نفر از سرپرستان محترم کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشکده ها در محل معاونت تحقیقات و فناوری  برگزار گردید.

در این جلسه اهم برنامه های دفاتر در ترم جاری مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. از دیگر مصوبات این جلسه برگزاری کارگاه هایی در خصوص آشنایی دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاه با حوزه صنعت و فناوری بود، که بطور مشترک با دفتر ارتباط با صنعت و مراکز تحقیقاتی دانشگاه برگزار خواهد شد. همچنین مقرر شد کارگاه های آموزشی توسط دفاتر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده ها مطابق با نیاز و تقاضای دانشجویان هر دانشکده برگزار گردد.