۱۴۰۱ پنج شنبه ۲۹ ارديبهشت
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ سه شنبه ۲۰ خرداد   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ سه شنبه ۲۰ خرداد   

تاریخ برگزاری و موارد مطرح شده در جلسات شورای مرکزی سال 96 در جداول ذیل قابل مشاهده است

 

تاریخ 96/5/1 96/5/4
موارد مطروحه

  1. بحث و تبادل نظر در مورد نحوه برگزاری کارگاه تابستانی 

 


  2. برنامه ریزی جهت تشکیل کارگاههای مختلف از طریق کمیته تحقیقات دانشجویی برای نیم سال اول تحصیلی سال 97-96
 

  3. برنامه بازدید از کمیته تحقیقات دانشگاه شهید بهشتی و شیراز

 


  4. پیگیری تهیه خبرنامه برای طرح رویش

  1. برنامه ریزی جهت برگزاری مدرسه تابستانه

 


  2. برنامه ریزی جهت برگزاری کارگاههای تابستانه و کارگاههای ترم آینده

 


  3. برگزاری کارگاهها به صورت دوره ای در دانشکده های مختلف

 


  4. عدم برگزاری دو کارگاه از یک مبحث در یک ماه
افزایش کیفیت کارگاهها 

 
 

 

 

تاریخ 96/6/15 96/7/23
موارد مطروحه

  1. برنامه ریزی برای برگزاری مدرسه زمستانه و انجام مراحل اداری

 


  2. برنامه ریزی جهت برگزاری کارگاهها در طول سال تحصیلی به صورت مقدماتی و پیشرفته 

 


  3. برگزاری استارت آپ در مدت سه روز در آذرماه

 


  4. بحث و تبادل نظر برای انتخاب اساتید جهت برگزاری کارگاه ها

 


  5. تشکیل تیم انتخابات کمیته تحقیقات دانشجویی و غرفه طرح رویش در حد 5-4 نفر

 

  6. برگزاری انتخابات کمیته تحقیقات دانشجویی در تاریخ 26 مهر ماه

 

  1. بحث و تبادل نظر برای تشکیل کادر اجرایی استارت آپ

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ 96/8/11 96/12/19
موارد مطروحه

  1. انتخاب دبیر کل کمیته تحقیقات دانشجویی با حضور معاونت محترم تحقیقات و فناوری و اعضای شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی

 

  1. بررسی مسائل کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت با حضور دانشجویان و سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت

 

 

  2. سوال و پرسش و بحث پیرامون نحوه ارائه طرح تحقیقاتی به کمیته تحقیقات دانشجویی

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ  96/10/13 96/12/2
موارد مطروحه   

   1. ارائه برنامه های کمیته تحقیقات دانشجویی و بحث و همفکری پیرامون آن

 

  1.1 در تاریخ 96/11/12 جلسه مشترک دبیرخانه مرکز به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان برگزار خواهد شد.

 

  1.2. برگزاری دوره مدرسه زمستانه در تاریخ 7 لغایت 12 بهمن ماه

 

  1.3. به روز رسانی سایت کمیته تحقیقات دانشجویی

                                                           

 

  2. تعداد طرح هایی که بعد از راه اندازی سامانه پژوهان از طریق کمیته تحقیقات دانشجویی بررسی شده است72 عنوان بوده است و تا کنون سه مقاله برای سال 2018 پذیرش شده اند.

                                              

مقرر گردید:

  3.  برگزاری کارگاه توسط کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده ها  منوط بر نامه درخواست برگزاری کارگاه از سمت سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده ها به دفتر مرکزی می باشد و گواهی صادر شده از سمت کمیته به امضای سرپرست دانشکده مربوطه می رسد.

 

  4.  برای دانشجویان فعال در کمیته تحقیقات دانشجویی، حق الزحمه کار دانشجویی در نظر گرفته شود.

 1. بررسی آیین نامه نحوه ارزشیابی دفاتر کمیته تحقیقات دانشجویی