۱۴۰۱ پنج شنبه ۲۹ ارديبهشت

98

تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ دوشنبه ۳۰ ارديبهشت   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۷ فروردين   


 

تاریخ

عنوان

محل برگزاری

98/1/20

پاپ اسمیر

دانشکده  پرستاری

98/2/2

 نسخه نویسی

دانشکده  پرستاری

98/2/5،6

  بیوانفورماتیک در بیولوژی مولکولی

دانشکده  پزشکی

98/2/8

آتونی رحم

دانشکده  پرستاری

98/2/16

IUD

دانشکده پرستاری

98/2/16

 

 آشنایی با فرایند داوری مقالات در نشریات علمی معتبر

 

دانشکده داروسازی

98/2/15

پروپوزال نویسی، مقاله نویسی، آمار، و جستجو منابع الکترونیک

 

دانشکده علوم پزشکی زرند

98/2/25

  آشنایی با تکنیک آزمایشگاهی HPTLC

 

کارگروه نانوفناوری

98/2/29

روش تحقیق چیست و چرا تحقیق انجام می‌شود، بررسی ایده و عنوان مناسب پژوهش و نحوه نگارش پروپوزال، بررسی انواع مقالات، جست‌و‌جوی منابع و مدیریت منابع به روش مندلی 

دانشکده  پزشکی

98/2/31

ماموگرافی- BMD

دانشکده پرستاری

98/3/1

   

  آشنایی با کاربردهای نانوفناوری در شیمی درمانی

 

کارگروه نانوفناوری

98/4/5

 مبانی آنالیز حرارتی STA

کارگروه نانوفناوری

98/4/12

 مبانی آنالیز عنصری CHSN/O

کارگروه نانوفناوری

98/4/19

 مبانی تکنیک PCR و عیب یابی آن

کارگروه نانوفناوری

98/4/31

 مبانی تکنیک Real time PCR  در بررسی بیان ژن

کارگروه نانوفناوری

98/7/15

آشنایی با پایگاههای داده علوم پزشکی و نحوه جست و جو در آن

دانشکده  مدیریت و اطلاع رسانی

98/7/21,22

نحوه نگارش پروپوزال

دانشکده پزشکی

98/7/24

 نگارش مقالات مرور سیستماتیک

دانشکده بهداشت

98/7/29

آشنایی با مفاهیم و شاخص های علم سنجی

دانشکده  مدیریت و اطلاع رسانی

98/8/6

Endnote

دانشکده  مدیریت و اطلاع رسانی

98/8/8

Mendeley

دانشکده  مدیریت و اطلاع رسانی

98/8/11

نحوه نگارش پروپوزال

دانشکده بهداشت

98/8/20

متاآنالیز

دانشکده پرستاری

98/8/20

آشنایی با کتابخانه دیجیتال

دانشکده علوم پزشکی زرند

98/8/22

استرس

دانشکده پرستاری

98/8/22

نحوه ارائه مطالب و تهیه پوستر در همایش ها

دانشکده پیراپزشکی

98/8/23

روش های آماری

دانشکده بهداشت

98/8/25

اخلاق در انتشار آثار پژوهشی

دانشکده پرستاری

98/8/28

روان سنجی

دانشکده پرستاری

98/8/29

اخلاق در پژوهش

دانشکده پرستاری

98/9/3

رفرنس نویسی Endnote

دانشکده داروسازی

98/9/12

آشنایی با نرم افزار Design Expert

دانشکده داروسازی

98/9/13

آشنایی با نرم افزارOrigine

دانشکده داروسازی

98/9/18

آشنایی با فتوشاپ

دانشکده داروسازی

98/9/20

ثبت اختراع و مالکیت فکری

دانشکده داروسازی

98/9/21

پروپوزال نویسی مقدماتی

دانشکده  دندانپزشکی

98/9/24

پروپوزال نویسی

دانشکده علوم پزشکی زرند

98/9/30

روش تحقیق

دانشکده علوم پزشکی زرند

98/10/1

مقاله نویسی

دانشکده علوم پزشکی زرند

98/10/3

آشنایی با عوامل اجتماعی موثر بر سلامت و مفاهیم نشاط  و آشنایی با آن

دفتر مرکزی با همکاری مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

98/10/4

از خلق ایده تا ورود محصول به بازار

دانشکده پیراپزشکی

98/11/29

نشاط اجتماعی و مصادیق  تأثیر عوامل اجتماعی موثر بر سلامت با تأکید بر بیماری های غیرواگیر

دفتر مرکزی با همکاری مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

98/12/1

مقاله نویسی

دانشکده دندانپزشکی