۱۴۰۱ پنج شنبه ۲۹ ارديبهشت

 

تاریخ

عنوان

محل برگزاری

00/2/1

نحوه نگارش پروپوزال‌

دانشکده  داروسازی

00/2/4

معرفی بانک های اطلاعاتی و نحوه جست و جو در آن

دانشکده  داروسازی

00/3/8

آشنایی با نرم افزار Word پیشرفته

(جهت تدوین پایان نامه و رساله)

دانشکده  پزشکی

00/3/10

آشنایی با نرم افزار رفرنس نویسی

Endnote

(مدیریت جامع منابع)

دانشکده  پزشکی

00/4/9

انواع مطالعات بالینی

دانشکده  داروسازی

00/4/24

 

Research Club

Human gingival fibroblasts culture in an autologous scaffold and assessing its effect on augmentation of attached gingiva in a pilot clinical trial
 
كشت فيبروبلاست لثه ای انسانی در داربست اتولوگ و ارزیابی تاثیر آن در افزایش لثه چسبنده در یک مطالعه کارآزمایی بالینی آزمایشی

 

دانشکده  دندانپزشکی

 

00/5/4

 مرور سیستماتیک

دانشکده  علوم پزشکی زرند

00/5/6

Research Club

Can diagnostic changes caused by cone beam computed tomography alter the clinical decision in impacted lower third molar treatment plan?
 
 تغییرات تشخیصی ناشی از بررسی رادیوگرافی CBCT تا چه حد میتواند تصمیم بالینی جراح و عوارض بعد از عمل را برای جراحی دندان مولر سوم فک پایین تغییر دهد؟

 

دانشکده  دندانپزشکی

 

 

00/5/13

زایمان فیزیولوژیک

دانشکده  پرستاری

00/5/18

آفیس پیشرفته برای گزارش نویسی و مقالات علمی

دانشکده  علوم پزشکی زرند

00/5/25

آشنایی با نرم افزار رفرنس نویسی Mendeley

دانشکده  داروسازی

00/5/26

آشنایی با نرم افزار رفرنس نویسی

Endnote

دانشکده  داروسازی

00/6/1

نحوه نگارش پروپوزال

دفتر مرکزی

00/6/2

روش های آماری در پژوهش

دفتر مرکزی

00/6/3

آشنایی با نگارش مقالات متاآنالیز

دفتر مرکزی

00/6/3

نقشه راه؛ از دانشگاه تا داروخانه

دانشکده  داروسازی

00/6/4

نحوه نگارش مقاله

دفتر مرکزی

00/6/4

آشنایی با مجلات معتبر و نحوه انتخاب مجله مناسب

دفتر مرکزی

00/6/6

آشنایی با پایگاههای داده علمی و نحوه جست و جو در آن

دفتر مرکزی

00/6/6

آشنایی با مفاهیم و شاخص‌های علم سنجی(H-Index ,   Q1و...)

دفتر مرکزی

00/6/7

آشنایی با نرم افزار  Endnote

دفتر مرکزی

00/6/7

آشنایی با نرم افزار Mendeley

دفتر مرکزی

00/6/8

اصول و روش‌های نگارش مقالات مروری

دفتر مرکزی

00/6/9

پژوهشگری: اصول، چالش‌ها و فرصت‌ها

دفتر مرکزی

00/6/9

ارتباطات بین‌المللی در پژوهش

دفتر مرکزی

00/6/10

نحوه ارائه مطالب و تهیه پوستر در همایش ها

دفتر مرکزی

00/6/11

آشنایی با سامانه نوپا و سامانه پژوهان (نحوه ثبت و تصویب طرح تحقیقاتی)

دفتر مرکزی

00/7/8

نقشه راه؛ از دانشگاه تا بالین 

دانشکده  داروسازی

00/7/11

آموزش جامع GraphPad Prism

دانشکده  پزشکی

00/7/24

Pharma Club
Pirfenidone: molecular mechanisms and potential clinical applications in lung Disease

دانشکده  داروسازی

00/9/27

 پروپوزال نویسی

دانشکده  علوم پزشکی زرند

00/9/28

سلامت بلوغ

دانشکده  پرستاری