۱۴۰۱ پنج شنبه ۲۹ ارديبهشت

عملکرد کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه در سال 1399(2020)

 

  • انتشار 119 مقاله با آدرس سازمانی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 2020

 

  • بررسی و تصویب 111 عنوان طرح تحقیقاتی در شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی در حیطه های مختلف علوم پزشکی در  سال 1399

 

  • تشکیل 9 جلسه شورای پژوهشی با حضور اعضای هیأت علمی و دانشجویان مقطع دکتری تخصصی از دانشکده های مختلف در سال 1399

 

  • تشکیل 3 جلسه شورای مرکزی سرپرستان با حضور سرپرستان کلیه دانشکده ها در سال 1399

 

  • برگزاری بالغ بر 120 ساعت  کارگاه پژوهشی در حیطه ­های مختلف آموزشی و پژوهشی توسط دفتر مرکزی کمیته و کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشکده ها

 

  • برگزاری دومین دوره مسابقات سخنرانی علمی  Idea-Talk(ll)  در پاییز 1399

 

  • حمایت از طرح های پژوهشی دانشجویان مقطع دکتری تخصصی تا سقف 7 میلیون تومان در مهرماه 1399

 

  • انتخاب  و تقدیر از 8 دانشجوی برتر پژوهشی در دو سطح استان و دانشگاه  در آذرماه 1399