۱۴۰۱ پنج شنبه ۲۹ ارديبهشت

 

فایل تدریس کارگاه- سال 1400

عنوان کارگاه تاریخ برگزاری دانلود فایل سایر مستدات
 مرور سیستماتیک
1400/5/4

فایل تدریس

 مقاله مرتبط

 نحوه نگارش پروپوزال
1400/6/1

فایل تدریس

 
روش های آماری در پژوهش 1400/6/2

فایل تدریس

 
آشنایی با نگارش مقالات مرور سیستماتیک 1400/6/3    
نحوه نگارش مقاله 1400/6/4

فایل تدریس

 
آشنایی با مجلات معتبر و نحوه انتخاب مجله مناسب 1400/6/4

فایل تدریس

فایل مرتبط

آشنایی با پایگاههای داده علمی و نحوه جست و جو در آن 1400/6/6  

فیلم کارگاه

آشنایی با مفاهیم و شاخص‌های علم سنجی(H-Index ,   Q1و...) 1400/6/6  

فیلم کارگاه

آشنایی با نرم افزار  Endnote 1400/6/7  

فیلم کارگاه

آشنایی با نرم افزار Mendeley 1400/6/7  

فیلم کارگاه

آشنایی با سامانه نوپا و سامانه پژوهان (نحوه ثبت و تصویب طرح تحقیقاتی) 1400/6/11

فایل تدریس