۱۴۰۱ پنج شنبه ۲۹ ارديبهشت
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۰ يکشنبه ۲۹ فروردين   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۵ اسفند   

صورتجلسات شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی - سال 1400

 

 

 

1400/1/25
              اولین جلسه شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی در سال   1400(دهمین جلسه آنلاین این شورا) با حضور جناب آقای دکتر احمدزاده سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه، کارشناس کمیته و 19 نفر از اعضای محترم شورای پژوهشی به صورت آنلاین برگزار گردید.
در این جلسه ابتدا موضوع رصد مجلات  حوزه بیماری کووید Journal Watch  منتشر شده توسط کمیته ساماندهی تحقیقات کووید 19 کشور(معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) مورد بحث و تبادل نظر  قرار گرفت و در ادامه تعداد 17 عنوان طرح پژوهشی داوری شده، مطرح و مورد تصویب شورا قرار گرفتند.                                                                                         

 

 

 

1400/3/5

                                                              دومین جلسه شورای پژوهشی سال 1400 (یازدهمین جلسه آنلاین این شورا) روز چهارشنبه 5 خرداد ماه، با حضور جناب آقایان دکتر پرداختی معاون محترم تحقیقات و فناوری، دکتر کلانتر مدیر محترم پژوهشی، دکتر احمدزاده سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه، کارشناس کمیته و 31 نفر از اعضای شورای پژوهشی این کمیته به صورت آنلاین برگزار گردید. 

در این جلسه ابتدا تعداد 11 عنوان طرح پژوهشی داوری شده در ماه گذشته، بررسی و مورد تصویب قرار گرفتند و گزارشی از عملکرد کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه توسط سرپرست کمیته ارائه شد.  در ادامه جناب آقای دکتر پرداختی ضمن تایید عملکرد رضایت بخش این کمیته و تشکر از فعالیت های انجام شده، به رویکردهای جدید جهت توسعه و ایجاد تنوع در فعالیت های کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه نظیر ارتباط گیری با فدراسیون های علمی دانشجویی، برنامه ریزی برای دانشجویان بین الملل جذب شده در دانشگاه و... اشاره نمودند. همچنین جناب آقای دکتر  کلانتر مباحثی را در خصوص حمایت مالی از طرح ها، نحوه آدرس دهی صحیح و اعتبار پژوهشی اعضای هیأت علمی مطرح نمودند.

                                    

 

 

 

 

1400/5/26

             

 سومین جلسه شورای پژوهشی، روز سه شنبه  26 مرداد ماه 1400 با حضور جناب آقای دکتر کلانتر مدیر توسعه و ارزیابی تحقیقات معاونت تحقیقات و فناوری، جناب آقای دکتر احمدزاده سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه، کارشناس کمیته و 28 نفر از اعضای محترم شورای پژوهشی به صورت آنلاین برگزار گردید. 
در این جلسه ابتدا دکتر احمدزاده گزارش همکاری پژوهشی اعضای شورا را با کمیته تحقیقات دانشجویی در 3 سال گذشته بررسی نمودند، همچنین گزارشی از روند ثبت نام و برگزاری مدرسه تابستانه و برنامه ریزی ها و برنامه های در دست پیگیری جهت برگزاری سومین دوره مسابقات سخنرانی علمی Idea Talk (lll) ویژه دانشگاه های علوم پزشکی منطقه آمایشی 8 ارائه نمودند.  در ادامه تعداد 10 عنوان طرح پژوهشی داوری شده، مطرح و مورد تصویب شورا قرار گرفتند.

                                                        

 

 

 

 

1400/7/21

  

 
چهارمین جلسه شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی(سیزدهمین جلسه آنلاین)، روز چهارشنبه ٢١ مهرماه ١۴٠٠ با حضور آقای دکتر احمدزاده سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه، کارشناس کمیته و ٣٠ نفر از اعضای محترم شورای پژوهشی به صورت آنلاین برگزار گردید. 
در این جلسه ابتدا دکتر احمدزاده از آغاز فراخوان انتخاب دانشجویان برتر پژوهشی دانشگاه و ثبت نام دانشجویان متقاضی این رویداد خبر دادند. و در ادامه گزارشی از سومین مدرسه تابستانه پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه ارائه نمودند. همچنین اعضای شورا را از روند ثبت نام و برنامه ریزی ها و فعالیت های در دست اقدام سومین دوره مسابقات سخنرانی علمی Idea Talk (lll) مطلع نمودند. در ادامه تعداد ١٧ عنوان طرح پژوهشی داوری شده، مورد بررسی و تصویب قرار گرفتند.

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

1400/9/10

  


پنجمین جلسه شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی (چهاردهمین جلسه آنلاین)، روز چهارشنبه 10 آذرماه ١۴٠٠ با حضور آقای دکتر احمدزاده سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه، کارشناس کمیته و 18 نفر از اعضای محترم شورای پژوهشی به صورت آنلاین برگزار گردید. 
در این جلسه ابتدا دکتر احمدزاده اسامی پژوهشگران برتر دانشجویی را در سطح استانی و دانشگاه معرفی نمودند. همچنین در مورد زمان و نحوه برگزاری مرحله فینال سومین دوره مسابقات سخنرانی علمی Idea Talk (lll) مطالبی را ارائه نمودند . در ادامه تعداد 8 عنوان طرح پژوهشی داوری شده، مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

1400/11/5

  


ششمین جلسه شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی (پانزدهمین جلسه آنلاین)، روز سه شنبه 5 بهمن ماه ١۴٠٠ با حضور آقای دکتر احمدزاده سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه، کارشناس کمیته و 31 نفر از اعضای محترم شورای پژوهشی به صورت آنلاین برگزار گردید. 
در این جلسه تعداد 7 عنوان طرح پژوهشی داوری شده، مورد بررسی قرار گرفت و با تصویب 6 طرح موافقت شد.

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

1400/12/24

  


هفتمین جلسه شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه (شانزدهمین جلسه آنلاین)، روز سه شنبه 24 اسفندماه ١۴٠٠ با حضور آقای دکتر احمدزاده سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه، کارشناس کمیته و 20 نفر از اعضای محترم شورای پژوهشی به صورت آنلاین برگزار گردید. در این جلسه تعداد 9 عنوان طرح پژوهشی داوری شده، مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.