۱۴۰۱ پنج شنبه ۲۹ ارديبهشت
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ شنبه ۲۸ تير   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ دوشنبه ۶ مرداد   

 

عملکرد کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه در سال 1398(2019)

 

  • انتشار 69 مقاله با آدرس سازمانی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 2019

 

  • بررسی و تصویب 71 عنوان طرح تحقیقاتی در شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی در حیطه های مختلف علوم پزشکی در سال1398

 

  • مبلغ 450 میلیون تومان طرح تحقیقاتی در سال 1398 در کمیته تحقیقات دانشجویی تصویب گردیده است.

 

  • تشکیل 10 جلسه شورای پژوهشی با حضور اعضای هیأت علمی و دانشجویان از دانشکده های مختلف در سال 1398

 

  • تشکیل 6 جلسه شورای مرکزی سرپرستان با حضور سرپرستان کلیه دانشکده ها در سال 1398

 

  • برگزاری بالغ بر 180 ساعت  کارگاه پژوهشی در حیطه­های مختلف آموزشی و پژوهشی در دانشکده های پزشکی، پرستاری، داروسازی، مدیریت، دندانپزشکی، پیراپزشکی، دانشکده علوم پزشکی زرند و کارگروه نانوفناوری در سال 1398

 

  • برگزاری جلسه شورای مرکزی با حضور سرپرستان و اعضای شورای مرکزی دانشکده های مختلف و انتخاب دبیرکل کمیته تحقیقات دانشجویی در آبان ماه 1398

 

  • برگزاری چهارمین رویداد استارت آپ ویکند سلامت در آذرماه 1398

 

  • برگزاری اولین دوره مسابقات Idea-Talk در پاییز 1398