۱۴۰۱ پنج شنبه ۲۹ ارديبهشت
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ چهارشنبه ۳۱ ارديبهشت   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ يکشنبه ۲۲ اسفند   
 

      مشخصات ترکیب اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

شماره تماس

ایمیل

سرپرست (دانشگاه)

دکترسعید احمدزاده

دکتری تخصصی شیمی

09153174404

      chem_ahmadzadeh@yahoo.com

دبیر

اسماء غنچه پور

دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری

09130819926

a.ghonchehpoor77@gmail.com

کارشناس

حبیبه پورریاحی

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

09133921683

riahi.habibe@gmail.com

کارشناس بند "ک"

دکتر سعید احمدزاده

دکتری تخصصی شیمی

09153174404

chem_ahmadzadeh@yahoo.com