۱۴۰۱ پنج شنبه ۲۹ ارديبهشت
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ يکشنبه ۳ آذر   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۰ بهمن   

دکتر سعید احمدزاده

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

 

  رشته تحصیلی: شیمی تجزیه

   مرتبه علمی: دانشیار

                          

     مشاهده رزومه

سامانه علم سنجی

google scholar

 

                     scopus                    

Researcher ID

ResearcherGate 

 

ایمیل: chem_ahmadzadeh@yahoo.com                   

                                             

    تلفن:

034-31325241 

09153174404