۱۴۰۱ پنج شنبه ۲۹ ارديبهشت
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۶ دي   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۲ اسفند   

صورتجلسات شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی در سال 97 در جداول زیر قابل مشاهده است:

 

تاریخ  97/2/10  97/5/17
موارد مطروحه

   1. بررسی طرح های ارسالی به کمیته                                                                                                                     

  2. در مورد نحوه تخصیص بودجه جهت تجهیز دفاتر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده ها بحث گردید.                                                                     

  3.  مقرر گردید در راستای برگزاری کنگره میکروب شناسی با توجه به فعالیت کمیته تحقیقات دانشجویی جهت جذب کادر اجرایی اطلاعیه داده شود.                                                                                                                         

  4.  از اعضا درخواست گردید نظرات و پیشنهادات خود را در جهت برگزاری بهتر مدرسه تابستانه و استارت آپ به دفتر کمیته تحقیقات دانشجویی ارائه نمایند.

  1. بررسی طرح های ارسالی به کمیته                                                                              

  2. گزارش فعالیت های کمیته در سال 1396 و پنج ماهه نخست سال 1397و نحوه ارزشیابی فعالیت های کمیته در سال 1396/ 2017  ارائه گردید.                                                                                                                   

  3. اطلاعاتی در مورد روند برگزاری دومین مدرسه تابستانه کمیته تحقیقات دانشجویی به اعضای حاضر در جلسه داده شد.                                                                                                                                     

  4. بنا بر درخواست اعضای شورا در مورد امتیاز داوری طرح های پیشنهادی که از جانب معاونت پژوهشی تعلق می گیرد توضیحاتی داده شد، به این ترتیب که علاوه بر ارائه گواهی داوری  به داوران، در میزان اعتبار فعالیت های پژوهشی سال بعد نیز موثر می باشد.

 

 

 

تاریخ 97/6/21 97/8/7
موارد مطروحه

   1. بررسی طرح های ارسالی به کمیته

 

  2. بحث و تبادل نظر پیرامونانتخاب دبیرکل برای سال جدید تحصیلی

  3. مقرر گردید سرپرستان کمیته دانشکده ها، عنوان کارگاه‌های مورد نظر برای سال تحصیلی جدید را به دفتر مرکزی اعلام نمایند.

 4. مقرر گردید مجموعه کارگاه‌های بیوانفورماتیک  و کارگاه طراحی پرایمر به سرپرستی آقای دکتر پورقدمیاری در سال تحصیلی جدید برگزار گردد.

 

 

 


  1. بررسی طرح های ارسالی به کمیته

 

  2. ارائه گزارش سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده داروسازی در مرد عملکرد کمیته مذکور( معرفی کمیته تحقیقات دانشجویی و شرح وظایف اعضای آن به دانشجویان جدیدالورود دانشکده داروسازی- برنامه ریزی برای برگزاری جلسه دانشجویان دانشکده داروسازی با معاون پژوهشی دانشگاه و سرپرست کل کمیته تحقیقات دانشجویی

 

 

 

تاریخ 97/9/5 97/9/21
موارد مطروحه

 1. بررسی طرح های ارسالی به کمیته

 

2. ارائه گزارش در مورد روند برنامه ریزی سومین رویداد کارآفرینی و برگزاری دو کارگاه مقدماتی استارت‌آپ

  3. از سرپرستان دانشکده ها درخواست گردید که گزارش عملکرد کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده متبوع را در سال 1397(2018) ارائه نمایند.

  4. ارائه گزارش در مورد انتخاب دانشجوی پژوهشگر برتر دانشگاه و استانی

  5. بحث و تبادل نظر پیرامون نقاط قوت و ضعف معرفی دانشجو به عنوان مجری طرح در طرح های تحقیقاتی ارسال شده به شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی

 6. ارائه توضیحات در مورد کارگروه اعتیاد پژوهی در کمیته تحقیقات دانشجویی توسط آقای میثم فدایی- مقرر گردید ایشان اساسنامه و اهداف تشکیل کارگروه را به کلیه‌ی سرپرستان و اعضای شورای پژوهشی تحویل داده تا تصمیم نهایی با مشورت معاونت پژوهشی دانشگاه اتخاذ گردد.

 
 

 


 

 

 

 

  1. بررسی طرح های ارسالی به کمیته

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ 97/10/19 97/11/1
موارد مطروحه

   1. بررسی طرح های ارسالی به کمیته

 

   2. مقرر گردید اطلاع‌رسانی شود طرح‌های ارجاعی به کمیته تحقیقات دانشجویی تا پایان بهمن‌ماه قابل بررسی می‌باشد و بعد از آن تاریخ جهت بررسی به سال بعد موکول خواهد شد.

 


 

 1. بررسی طرح های ارسالی به کمیته

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

تاریخ 97/11/24 97/11/29
موارد مطروحه

   1. بررسی 4 طرح ارسالی به    کمیته

 

طرح ها جهت انجام اصلاحات به مجری برگشت داده شد و مقرر گردید بعد از انجام اصلاحات مورد تصویب قرار گیرند.

 

   

 


 

 1. بررسی 7 طرح ارسالی به کمیته

 

 

  پنج طرح مورد تصویب قرار گرفت و دو طرح جهت انجام اصلاحات به مجری برگشت داده شد و مقرر گردید بعد از انجام اصلاحات مورد تصویب قرار گیرند.                                                 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ 97/12/19  
موارد مطروحه

   1. بررسی 7 طرح ارسالی به کمیته

 

  پنج طرح مورد تصویب قبرار گرفت و دو طرح جهت انجام اصلاحات به مجری برگشت داده شد و مقرر گردید بعد از انجام اصلاحات مورد تصویب قرار گیرند.