۱۴۰۱ پنج شنبه ۲۹ ارديبهشت
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ چهارشنبه ۹ اسفند   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷ يکشنبه ۳ تير   

 

تاریخ برگزاری و موارد مطرح شده در جلسات شورای پژوهشی سال 96 در جداول ذیل قابل مشاهده است

 

تاریخ 96/4/14 96/6/22
موارد مطروحه

  1. بررسی طرح های ارسالی به کمیته

 


  2. انتخاب آقای حسنوند به عنوان دبیر شورای پژوهشی و خانم مبلغ به عنوان قائم مقام شورا

  1. بررسی طرح های ارسالی به کمیته

 


  2. برنامه ریزی جهت برگزاری کارگاه آشنایی با سامانه پژوهان برای اعضای شورای پژوهشی

 

 

3. تعیین زمان برگزاری انتخابات کمیته تحقیقات جهت تعیین دبیر کمیته دانشکده ها

 

 

تاریخ 96/8/17 96/9/14
موارد مطروحه

  1. بررسی طرح های ارسالی به کمیته

 


  2. تصویب برگزاری جلسات کمیته تحقیقاتی دانشکده ها با هماهنگی سرپرست و دبیر کمیته مربوطه به صورت هفتگی

  1. بررسی طرح های ارسالی به کمیته

 


  2. پیشنهاد تشکیل کارگروه های مختلف از جمله کارگروه نانو و بانک ژنی

 

  3. افزایش تعامل با سایر دانشگاهها در جهت افزایش فعالیت های پژوهشی

 


  4. تشکیل کار گروه letter  با سرپرستی آقای اشکان فریدی

 

  5. بحث و تبادل نظر جهت برگزاری استارت آپ ویکند سلامت کرمان با هدف آشنایی دانشجویان با مباحث کارآفرینی و ایده پردازی

 

 

تاریخ 96/10/27 96/11/18
موارد مطروحه

  1. بررسی طرح های ارسالی به کمیته

 


  2. برنامه ریزی جهت برگزاری کارگاه آشنایی با سامانه پژوهان

 


  3. بحث و تبادل نظر پیرامون برگزاری مدرسه زمستانه و جلسه مشترک دبیرخانه مرکز

  1. بررسی طرح های ارسالی به کمیته 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ 96/12/16 96/12/22
موارد مطروحه

  1. بررسی طرح های ارسالی به کمیته

 


  2.  مصوب گردید طرح هایی به شورا راه یابند که محل اجرای  آنها استان کرمان باشد.

1. بررسی طرح های ارسالی به کمیته

 

  2. تعداد طرح های مصوب سال 96، 41 عنوان می باشد.