۱۴۰۱ پنج شنبه ۲۹ ارديبهشت
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ دوشنبه ۷ اسفند   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷ سه شنبه ۲۱ فروردين   


 کارگاههای برگزار شده در شش ماهه دوم سال 96

 

تاریخ

موضوع

96/7/21

 نقشه مفهومی (Concept Map)

96/8/10

گیاهان دارویی و طب ایرانی

96/8/23

Stat-Ease نرم افزار

96/8/24

فلوسیتومتری

96/9/9

مقاله نویسی

96/9/9

جایگاه پژوهش در پیچ و خم های دانشجویی

96/9/28

جست و جوی علمی

96/10/4

معرفی اجماعی روش های تحقیق کیفی و کار با نرم افزار MAX QDA 10 برای تحلیل داده های کیفی

96/10/7

پروپوزال نویسی

96/12/26

 آموزش داکینگ با نرم افزار MOE

(Molecular Operating Environment)