۱۴۰۲ جمعه ۱۱ اسفند

تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ چهارشنبه ۲ اسفند   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۲ دوشنبه ۴ دي   

 

 

اهداف کارگروه نانوفناوری کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

         

  •  ايجاد شبکه اي از متخصصان و علاقمندان نانوفناوري به گونه اي که تعداد زيادي از افراد ايراني مقيم داخل و خارج و متخصصان غير ايراني سازماندهي شده و فعال باشند.

  • افزايش آگاهي و گسترش عرصه اطلاعات علمي متخصصان و علاقه مندان نانوفناوري کشور.

  • کمک به بهبود نظام سياستگزاري و برنامه ريزي توسعه نانوفناوري در کشور به گونه اي که انجمن به عنوان مرجعي براي اين گونه فعاليت‌ها در سطح ملي مطرح باشد.

  • گسترش فرهنگ‌ پژوهش‌ در سطح‌ ملي‌ و بين‌المللي‌ بين‌ محققان‌ و متخصصان آشنا‌ به نانوفناوري‌.

  • اطلاع‌ رساني‌ عمومي‌، خاصه‌ در متن‌ جامعه‌ علمي‌ از روند رو به‌ رشد فزاينده‌ فناوري نانو.

  • كمك به ارائه‌ خدمات‌ آموزشي‌ و پژوهشي‌ و انتشار کتب و نشریات علمی و خبری.

  • تشكيل‌ گردهمايي‌هاي‌ علمي‌ در سطح‌ ملي‌، منطقه‌اي‌ و بين‌ المللي