۱۴۰۱ دوشنبه ۲ خرداد

تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ چهارشنبه ۲ اسفند   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱ شنبه ۲۷ فروردين   

 

اعضای کارگروه نانوفناوری کمیته تحقیقات دانشجویی

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

                                  

 

سرپرست 

  دکتر مهدی رنجبر

اعضا

  امیرحسین دیانی

  آرمیتا زنگی آبادی

  سید امین حسینی

  فائزه کاربخش