۱۴۰۱ پنج شنبه ۲۹ ارديبهشت
بیست و سومین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
۱۴۰۱ سه شنبه ۶ ارديبهشت
۲۳امین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
بیست و سومین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
بیست و سومین کنگره ملی سالیانه و نهمین کنگره بین المللی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی - اردبیل
۱۴۰۱ دوشنبه ۲۹ فروردين
بیست و سومین کنگره ملی سالیانه و نهمین کنگره بین المللی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی - اردبیل
بیست و سومین کنگره ملی سالیانه و نهمین کنگره بین المللی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی - اردبیل
بیست و هفتمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی
۱۴۰۰ شنبه ۲۷ آذر
بیست و هفتمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی
بیست و هفتمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی
پانزدهمین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی شرق کشور
۱۴۰۰ سه شنبه ۲۳ آذر
پانزدهمین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی شرق کشور
پانزدهمین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی شرق کشور
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی رازی برگزار می کند: کارگاه سلامت بلوغ
۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۷ آذر
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی رازی برگزار می کند: کارگاه سلامت بلوغ
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی رازی برگزار می کند: کارگاه سلامت بلوغ
نتایج سومین دوره مسابقات سخنرانی علمی Idea Talk (III) اعلام شد.
۱۴۰۰ يکشنبه ۱۴ آذر
نتایج سومین دوره مسابقات سخنرانی علمی Idea Talk (III) اعلام شد.
نتایج سومین دوره مسابقات سخنرانی علمی Idea Talk (III) اعلام شد.
مرکز تحقیقات قارچ شناسی و باکتری شناسی پزشکی برگزار می کند
۱۴۰۰ يکشنبه ۱۴ آذر
مرکز تحقیقات قارچ شناسی و باکتری شناسی پزشکی برگزار می کند
مرکز تحقیقات قارچ شناسی و باکتری شناسی پزشکی برگزار می کند
دانشجویان پژوهشگر برتر منتخب کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه در دو بخش استانی و دانشگاه معرفی شدند.
۱۴۰۰ دوشنبه ۸ آذر
دانشجویان پژوهشگر برتر منتخب کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه در دو بخش استانی و دانشگاه
دانشجویان پژوهشگر برتر منتخب کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه در دو بخش استانی و دانشگاه معرفی شدند.
مرحله فینال سومین دوره مسابقات سخنرانی علمی Idea talk (III)
۱۴۰۰ شنبه ۲۲ آبان
تیم های راه یافته به مرحله فینال سومین دوره مسابقات سخنرانی علمی Idea Talk (III)
مرحله فینال سومین دوره مسابقات سخنرانی علمی Idea talk (III)
پانزده ایده منتخب راه یافته به مرحله مقدماتی سومین دوره مسابقات سخنرانی علمی Idea talk (III)
۱۴۰۰ سه شنبه ۴ آبان
پانزده ایده منتخب راه یافته به مرحله مقدماتی سومین دوره مسابقات سخنرانی علمی Idea talk (III)
پانزده ایده منتخب راه یافته به مرحله مقدماتی سومین دوره مسابقات سخنرانی علمی Idea talk (III)