۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۴ فروردين

                

دکتر سعید احمدزاده

درجه علمی:Ph.D

 مرتبه علمی: استادیار

گروه پژوهشی: فارماسیوتیکس

پست الکترونیک:

chem_ahmadzadeh@yahoo.com

شماره تماس: 09153174404

سامانه علم سنجی

مشاهده رزومه

google scholar                      scopus