۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۴ فروردين

98


 

تاریخ

عنوان

محل برگزاری

98/1/20

پاپ اسمیر

دانشکده  پرستاری

98/2/2

 نسخه نویسی

دانشکده  پرستاری

98/2/5،6

  بیوانفورماتیک در بیولوژی مولکولی

دانشکده  پزشکی

98/2/8

آتونی رحم

دانشکده  پرستاری

98/2/16

IUD

دانشکده پرستاری

98/2/16

 

 آشنایی با فرایند داوری مقالات در نشریات علمی معتبر

 

دانشکده داروسازی

98/2/15

پروپوزال نویسی، مقاله نویسی، آمار، و جستجو منابع الکترونیک

 

دانشکده علوم پزشکی زرند

98/2/25

  آشنایی با تکنیک آزمایشگاهی HPTLC

 

کارگروه نانوفناوری

98/2/29

روش تحقیق چیست و چرا تحقیق انجام می‌شود، بررسی ایده و عنوان مناسب پژوهش و نحوه نگارش پروپوزال، بررسی انواع مقالات، جست‌و‌جوی منابع و مدیریت منابع به روش مندلی 

دانشکده  پزشکی

98/2/31

ماموگرافی- BMD

دانشکده پرستاری

98/3/1

   

  آشنایی با کاربردهای نانوفناوری در شیمی درمانی

 

کارگروه نانوفناوری

98/4/5

 مبانی آنالیز حرارتی STA

کارگروه نانوفناوری

98/4/12

 مبانی آنالیز عنصری CHSN/O

کارگروه نانوفناوری

98/4/19

 مبانی تکنیک PCR و عیب یابی آن

کارگروه نانوفناوری

98/4/31

 مبانی تکنیک Real time PCR  در بررسی بیان ژن

کارگروه نانوفناوری