۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۳ فروردين

 

اعضای کارگروه فناوری نانو کمیته تحقیقات دانشجویی

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

                                   

 

 

 

سرپرست 

    دکتر مهدی رنجبر

دبیر اول

   امیر محمد باقری

دبیر دوم

   آرش ایرانمنش

اعضاء 

   زهره اسدی کرم

   سمانه رنجبر

   مرجان نورمحمدی

   مریم زمزم 

   یونس واعظی پور 


   سینا عروجی


   زهرا عبداله پور