۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۴ فروردين

آدرس: کرمان، چهار راه سمیه(طهماسب آباد)،ابتدای بلوار جهاد، ابتدای خیابان ابن سینا، ساختمان معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، طبقه اول، اتاق 20، دفتر مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی

تلفن:         32263787- 034

                32263855- 034

 

آدرس: کرمان، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، دانشکده پزشکی، طبقه اول، اتاق 24، دفتر کمیته تحقیقات دانشجویی

تلفن :   33257661-034

 

E.mail: src@kmu.ac.ir

Telegram: https://t.me/srckmu

 

 

برنامه کاری دفتر کمیته تحقیقات دانشجویی