۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۴ فروردين
آشنایی دانشجویان دکتری تخصصی ورودی 98 با نحوه ارائه و تصویب طرح های تحقیقاتی در ...
جلسه چگونگی ارائه و تصویب طرح های تحقیقاتی در معاونت پژوهشی و کمیته تحقیقات دانشجویی
۱۳۹۸ دوشنبه ۲ دي
جلسه چگونگی ارائه و تصویب طرح های تحقیقاتی در معاونت پژوهشی و کمیته تحقیقات دانشجویی
جلسه چگونگی ارائه و تصویب طرح های تحقیقاتی در معاونت پژوهشی و کمیته تحقیقات دانشجویی
مسابقات Idea Talk با معرفی تیم های برتر پایان یافت
اولین دوره مسابقات Idea Talk، به میزبانی کمیته تحقیقات دانشجویی در دو مرحله در آذرناه 98 برگزار گرد...
۱۳۹۸ شنبه ۲۳ آذر
اولین دوره مسابقات Idea Talk، به میزبانی کمیته تحقیقات دانشجویی در دو مرحله در آذرناه 98 برگزار گردید
اولین دوره مسابقات  Idea Talk، به میزبانی کمیته تحقیقات دانشجویی در دو مرحله در آذرناه 98 برگزار گردید
تجلیل از دانشجویان برتر پژوهشی منتخب کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه در بخش استان...
تجلیل از دانشجویان برتر پژوهشی منتخب کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه در بخش استانی در مراسم تقدیر از ...
۱۳۹۸ سه شنبه ۱۹ آذر
تجلیل از دانشجویان برتر پژوهشی منتخب کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه در بخش استانی در مراسم تقدیر از پژوهشگران و فناوران برتر استان
تجلیل از دانشجویان برتر پژوهشی منتخب کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه در بخش استانی در مراسم تقدیر از پژوهشگران و فناوران برتر استان
برگزاری کارگاه
کمیته تحقیقات دانشجویی با همکاری مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت برگزار می کند
۱۳۹۸ سه شنبه ۵ آذر
کمیته تحقیقات دانشجویی با همکاری مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت برگزار می کند
کمیته تحقیقات دانشجویی با همکاری مرکز تحقیقات  عوامل اجتماعی موثر بر سلامت برگزار می کند
اولویت های پژوهشی مرکز تحقیقات دین پژوهی و طب دانشگاه علوم پزشکی کرمان
اولویت های پژوهشی مرکز تحقیقات دین پژوهی و طب دانشگاه علوم پزشکی کرمان
۱۳۹۸ شنبه ۱۱ آبان
اولویت های پژوهشی مرکز تحقیقات دین پژوهی و طب
اولویت های پژوهشی مرکز تحقیقات دین پژوهی و طب دانشگاه علوم پزشکی کرمان
انتخاب دانشجوی پژوهشگر برتر
انتخاب دانشجوی پژوهشگر برتر
۱۳۹۸ دوشنبه ۲۲ مهر
انتخاب دانشجوی پژوهشگر برتر
انتخاب دانشجوی پژوهشگر برتر
رویداد نوآورانه حوزه سلامت
کمیته تحقیقات دانشجویی برگزار می کند: رویداد نوآورانه حوزه سلامت
۱۳۹۸ دوشنبه ۲۲ مهر
رویداد نوآورانه حوزه سلامت
کمیته تحقیقات دانشجویی برگزار می کند:     رویداد نوآورانه حوزه سلامت
مسابقات Idea-talk
کمیته تحقیقات دانشجویی برگزار می کند: مسابقات Idea-talk
۱۳۹۸ دوشنبه ۲۲ مهر
مسابقات Idea-talk
کمیته تحقیقات دانشجویی برگزار می کند:   مسابقات Idea-talk
سخنرانی با موضوع نوع رویکرد آموزشی برای آینده
سخنرانی با موضوع نوع رویکرد آموزشی برای آینده
۱۳۹۸ شنبه ۲۰ مهر
سخنرانی با موضوع نوع رویکرد آموزشی برای آینده
سخنرانی با موضوع نوع رویکرد آموزشی برای آینده
کمیته تحقیقات دانشجویی برگزار می کند
مجموعه کارگاه های کمیته تحقیقات دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در نیمسال اول سال تحصیلی 99- 1398
۱۳۹۸ سه شنبه ۹ مهر
مجموعه کارگاه های کمیته تحقیقات دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در نیمسال اول سال تحصیلی 99- 1398
مجموعه کارگاه های کمیته تحقیقات دانشجوی  دانشگاه علوم پزشکی کرمان  در نیمسال اول سال تحصیلی 99- 1398