۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۴ فروردين
آشنایی دانشجویان دکتری تخصصی ورودی 98 با نحوه ارائه و تصویب طرح های تحقیقاتی در معاونت پژوهشی و کمیته تحقیقات دانشجویی

 روز یک شنبه اول دیماه 98 جلسه چگونگی ارائه و تصویب طرح های تحقیقاتی در معاونت پژوهشی و کمیته تحقیقات دانشجویی، با حضور مدیر پژوهشی و سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه ویژه دانشجویان  دکتری تخصصی ورودی 98 برگزار گردید. در این جلسه توضیحاتی راجع به آیین نامه ارائه و تصویب طرح توسط  دانشجویان دکتری تخصصی ارائه گردید و به سوالات و ابهامات دانشجویان در زمینه نحوه ارائه و تصویب طرح در کمیته تحقیقات دانشجویی پاسخ داده شد.

 

جهت دانلود آیین نامه ارائه و تصویب طرح توسط دانشجویان دکتری تخصصی در کمیته تحقیقات دانشجویی اینجا کلیک نمایید