۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۴ فروردين
برگزاری کارگاه

کمیته تحقیقات دانشجویی با همکاری مرکز تحقیقات  عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دو کارگاه  1- آشنایی با عوامل اجتماعی موثر بر سلامت (SDH) و مفاهیم نشاط

 

  و 2- نشاط اجتماعی  و مصادیق تأثیر عوامل اجتماعی موثر بر سلامت با تأکید بر بیماری های غیر واگیر را در دی ماه  سال جاری برگزارمی کند.

 

 

 

 

ظرفیت کارگاهها محدود می باشد و شرکت در کارگاهها رایگان است.

 

 جهت ثبت نام اینجا کلیک نمایید

 

عناوین، تاریخ و مکان برگزاری کارگاهها در جدول ذیل ذکر شده است    

  

 

 

 

عنوان کارگاه

تاریخ برگزاری

ساعت و مکان برگزاری

آشنایی با عوامل اجتماعی موثر بر سلامت (SDH) و مفاهیم نشاط  و آشنایی با آن 3 دی ماه 1398

10 الی 12

سالن کنفرانس پژوهشکده آینده پژوهی

نشاط اجتماعی  و مصادیق تأثیر عوامل اجتماعی موثر بر سلامت با تأکید بر بیماری های غیر واگیر 29 بهمن ماه 1398

9 الی 11

سالن کنفرانس پژوهشکده آینده پژوهی