۱۳۹۸ جمعه ۴ بهمن
برگزاری بیستمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران به میزبانی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمان